Windows定时执行某命令,并按照日期生成文件-日常笔记

将类似以下内容保存至abc.bat中,然后添加至windows计划任务即可:

 

分享到:更多 ()

留言板 0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址